Välkommen till studien Internetförmedlad psykologisk behandling för allvarlig oro över Covid-19

Den pågående Covid-19-pandemin väcker oro hos många människor. Att oroa sig i den här situationen är inte alls konstigt, men för vissa blir oron så stark att man påverkas negativt och kanske inte klarar av sin vardag. Internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa personer med stark oro över många olika saker. Nu vill vi undersöka om den också kan hjälpa för oro över en global hälsokris.

Hur går studien till?

I den här studien utvärderas en tre veckor lång självhjälpsbehandling via internet. Hälften av alla deltagare slumpas till att påbörja behandlingen direkt, den andra hälften får vänta tre veckor. I behandlingen arbetar man som deltagare självständigt med fem kapitel och gör övningar för att lära sig att hantera sin oro bättre.

För att kunna delta i studien behöver du besväras av allvarlig oro över Covid-19 och vara minst 18 år gammal. Du behöver vara bosatt i Sverige och inte ha någon i ditt hushåll som är med i studien samtidigt. Om du har svåra depressiva besvär och/eller självmordstankar kan du inte vara med i just den här studien.

Hur anmäler man sig till studien?

Du anmäler dig till studien genom att klicka på ”Påbörja anmälan” längst ner på sidan.

När du har gjort det kommer du få läsa en informationstext om studien. Om du önskar anmäla dig kan du sedan fylla i ett samtycke för att medverka i studien.

När du fyllt i samtycket kommer du få svara på ett antal frågeformulär. Det tar ca 20 minuter att svara på formulären. Därefter kommer du få veta om du kan delta i studien.

Om du kan delta i studien kommer du få fylla i ytterligare att antal formulär, som tar ca 20 minuter. När du gjort det kommer du få veta om du lottats till att börja behandling direkt, eller om tre veckor.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om deltagare i studien utifrån svar på frågeformulär. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Karolinska institutet. Vi använder uppgifterna vi samlar in för att utvärdera den internetförmedlade behandlingen. Dina uppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

När du anmäler dig till studien kommer du att få mer detaljerad information om vår personuppgiftshantering och du får välja om du vill godkänna hanteringen. Om du inte godkänner hanteringen kommer vi inte att spara några uppgifter om dig.

Deltagandet är frivilligt

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. När du anmält dig kommer att du bli tillfrågad om du samtycker till deltagande i studien. Om du väljer att samtycka kommer du att gå vidare till formulären.

Hur kontaktar man studieansvariga?

Ansvarig prövare är Erik Andersson, mail: erik.m.andersson@ki.se. Du kan även ringa vår studietelefon: 072-500 90 24.

Påbörja anmälan